Monday, March 23, 2009


Sebab Ibrahim bin Adham menjadi hamba yang zuhud : Dia menjawab : Dengan sebab 3 perkara:

1. Aku lihat kuburan itu amat buas dan tiada bersamaku orang yang boleh menjinakkanya.
2. Aku lihat perjalanan sangat jauh sedangkan aku tidak mempunyai bekalan yang cukup.
3. Dan aku lihat Tuhan yang maha Gagah akan menjadi hakim yang akan memutuskan perkaraku, sedangkan aku tidak mempunyai bukti.

0 comments:

Post a Comment