Monday, March 23, 2009

Ibnu Sirin : “Seorang lelaki yang mati dalam keadaan bodoh itu lebih baik daripada mati dalam keadaan berkata tentang sesuatu yang dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang itu”.

0 comments:

Post a Comment