Monday, March 23, 2009

Nasihat Mansur bin Amr kepada seorang pemuda :

Wahai orang-orng muda, jangan tertipu oleh mudamu, betapa banyak anak-anak muda melambat-lambatkan taubat. Lalu apabila maut datang dia lupa bertaubat. Apabila di dalam kubur seluruh anak isteri dan keluarganya bahkan segala hartanya tidak berguna lagi.

0 comments:

Post a Comment