Monday, March 23, 2009

Bahawasanya buku dan majalah cabul yang tersebar luas itu adalah akibat kecabulan masyarakat. Semakin lama buku itu semakin bertambah laku, semakin ia disembunyikan di pinggir jalan , semakin ramai pembelinya. (Hamka)

0 comments:

Post a Comment