Monday, March 23, 2009

Ragam Manusia

Imam Al Ghazali : 4 ragam manusia :

1. Seorang mengetahui dan mengerti bahawa dirinya itu mengetahui, itulah dia seorang yang alim. Maka ikutilah mereka.
2. Seorang yang mengetahui tetapi tidak tahu bahawa dirinya itu tahu, itulah orang yang tidur. Maka bangunkanlah dia.
3. Orang yang tidak mengetahui dan mengetahui bahawa dirinya tidak tahu. Itulah dia orang yang meminta petunjuk. Maka berikanlah dia petunjuk.
4. Orang yang tidak mengetahui dan tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengetahui. Itulah orang yang bodoh.

0 comments:

Post a Comment