Monday, March 23, 2009

Dengan sombong manusia abad ke 20 seakan menuhankan ilmu dan menabikan sarjana. Seakan segala soalan dapat dipecahkan oleh sarjana, mentang-mentang sarjana telah mendapat perlbagai ragam ilmu pengetahuan. Sedangkan nyamuk dan lalat yang kecil sahaja tidaklah sanggup mereka menciptakannya dan selamanya mereka tidaklah akan sanggup menciptakannya. Memang banyak soal yang hendak dipecahkan dengan ilmu dan penyelidikan di dalam alam yang terbuka ini. Tetapi lebih banyak yang tidak sanggup ilmu pengetahuan menjangkaunya. Dinding untuk sampai ke dalam daerah itu ialah hidup sendiri. Buat mengetuk pintu hanyalah agama.!!!

Prof. Dr Hamka. Pandangan Hidup Muslim ms 120

0 comments:

Post a Comment