Monday, March 23, 2009

Ahli Hikmah berkata :

Manusia akan menghadapi 4 kali penarikan :
1. Malaikat pencabut nyawa akan menarik ruhnya.
2. Para ahli waris akan menarik hartanya
3. Ulat akan menarik tubuhnya.
4. Orang-orang yang dimusuhinya akan menarik barang kepunyaannya di hari kiamat iaitu amalannya.

0 comments:

Post a Comment