Monday, March 23, 2009

Kata Hikmah Cinta

Cinta

Ia yang ingin dilihat
Ia yang ingin dinampak
Ia yang ingin didengar
Ia yang ingin di taat
Ia yang dimaksud keredhaan
ia yang dituntut yang Maha Esa dan ia yang segala-galanya
Jika anda tidak dapat tenggelam dalam lautan cinta di atas (merasainya) memadailah anda mengetahui cinta pada Zat yang Esa yang maha mulia dan suci kerana itu adalah lebih baik bagi anda.

0 comments:

Post a Comment