Thursday, November 12, 2009

Mengapa Sister In Islam Menyokong Dr Asri ?

Semasa Dr Asri ke Mahkamah Syariah Gombak untuk dibawakan pertuduhan, terdapat Sister In Islam menyokong di belakang beliau. Mengapa ya ?

Jika disoroti kembali memorandum yang pernah dihantar oleh Persatuan Ulama Malaysia kepada Peyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu, di dalam memorandum ini mendedahkan mengenai penulis-penulis yang telah menghina Ulama dan juga mempertikaikan Al Quran.

Di dalamnya terdapat nama-nama 'orang besar' SIS seperti Zainah Anwar apa kata beliau ? :

1.  "Islam bukanlah milik individu atau mana-mana golongan yang mendakwa mereka
sebagai ulama . Oleh itu sebarang pentafsiran terhadap sumber-sumber Islam
seperti Al Quran bukanlah milik para ulama semata-mata."

(Zainah Anwar , Pengarah Eksekutif Sisters in Islam :Utusan Malaysia, 26 hb
September 2000)

 2. "Therefore the question that should be addressed in our society today is not
whether poligamy should be relegalised under the civil law for the non Muslims,
but whether it should still be continued under the Islamic family law for the
Muslims".

("Oleh kerana itu soal yang perlu ditangani di dalam masyarakat kita hari ini
bukanlah isu samada poligami patut disahkan di bawah undang-undang sivil untuk
orang bukan Islam, tetapi samada ia sepatutnya dibenarkan terus di dalam
undang-undang keluarga Islam")

["Islam did not Invent or Encourage Polygamy", Sisters in Islam, NST 10th
January 2002]

Dr Asri sendiri pernah melekehkan ulama, membuat tuduhan dan menghina sistem pengajian pondok bahkan rakan sejawatnya iaitu para mufti pun pernah dituduh dengan bermacam tuduhan. Dalam artikel beliau - Mudahkan Pendekatan Islam, Jangan Eksklusifkannya, juga sudah menjadi bukti bagaimana Dr Asri ini (sebenarnya melekehkan mazhab Syafie bahkan ulamak muktabar dalam mazhab Syafie dan aliran asya'iroh) mempermudah-mudahkan urusan agama yang sepatutnya beliau lebih faham di dalam Islam amat mementingkan soal berhati-hati agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram.

Mengapa ya SIS beriya-iya menyokong Dr Asri ? Fikrah mereka samakah ? Atau sebenarnya Dr Asri ini sedang membuka ruang yang lebih besar kepada Islam Liberal  dan gerakan Feminism untuk menyebarkan fahaman mereka ?

0 comments:

Post a Comment